Màng hình máy đúc Nhựa

Nhận sửa chữa màng hình máy đúc Nhựa: Trung Quốc ,Đài Loan LCD SHAP, ,LCD MITSHUBISHI, TOSHIBA,

... ... 0906842225