Dịch vụ Bảo Dưỡng Sửa chữa Máy Ép Nhựa

Dịch vụ sửa máy Ép Nhựa ,bảo dưỡng định kỳ ,thay thế bộ PLC cũ hoặc hư ,Robot máy Ép Nhựa, lắp đặt Moter SERVO DRIVER tiết kiệm Điện máy Ép Nhựa, nhận sửa chữa cơ khí ,kềm trục khủy, Nòng Cão máy Ép Nhựa

DỰ KIẾN XÂY DỰNG NHÀ MÁY MỚI CÔNG TY

VIDEO

 

 

... ... 0906842225